18-24 listopada 2022 roku Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week)

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD DO WALKI PRZECIW GRYPIE!
7 listopada 2022
Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach XXV ZJAZDU PSPE
24 listopada 2022

Szanowni Państwo,,

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych wspiera ogólnopolską kampanię  dotyczącą Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach/Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach’2022.

Koordynatorem działań w ramach kampanii jest  Narodowy Instytut Leków
koordynuje w Polsce działania tej kampanii w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego ze środków Ministra Zdrowia.
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie.
W dniach 18-24 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy
o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się i rozpropagowania z przedstawionych materiałów.

 

Wystawa EDWA WAAW_2021-2022