Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

9-10.10.2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa