„II Ogólnopolska Konferencja 3M, Bezpieczny szpital. Bezpieczny pacjent”
22 kwietnia 2013
”Wirus HIV w aspekcie ekspozycji i zakażeń szpitalnych”
9 maja 2013

W dniu 08 maja 2013 w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi firma Lohmann & Rauscher, chcąc wspierać personel medyczny w dążeniu do świadczenia opieki na najwyższym poziomie, zorganizowała kolejne spotkanie w ramach Akademii Profilaktyki Zakażeń.

Akademia Profilaktyki Zakażeń to cykl spotkań poświęconych prewencji zakażeń oraz zagadnieniom z zakresu leczenia ran przewlekłych. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – pod takim tytułem odbywają się spotkania w kolejnych miastach, które skupiają personel medyczny zainteresowany pozyskaniem wiedzy na temat metod zapobiegania i minimalizowania ryzyka zakażeń.

Konferencja „Lepiej zapobiegać niż leczyć – Akademia Profilaktyki  Zakażeń”  została objęta patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia możliwe było dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu, a obecność i wiedza ekspertów z dziedziny epidemiologii zapewniła wysoki poziom merytoryczny spotkania.

Było to kolejne, po spotkaniu w Katowicach, szkolenie otwarte związane z tematyką zakażeń szpitalnych oraz leczenia ran, skierowane do środowiska pielęgniarskiego. W szkoleniu wzięło udział 230 osób. Tak duże zainteresowanie udziałem w Akademii potwierdza zasadność prowadzenia działań edukacyjnych w tym zakresie i zachęca do organizowania kolejnych spotkań dla osób, które w swojej codziennej praktyce mają bezpośredni kontakt z pacjentem, niosą mu pomoc i chcą zapewniać fachową opiekę.

Dziękujemy za udział w szkoleniu i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na następne spotkania organizowane w ramach Akademii.
Barbara Duraj
Specjalista ds. Produktu – Konsultant Medyczny
Firma Lohmann & Rauscher