Apel środowiska pielęgniarskiego do Ministerstwa Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa personelu pielęgniarskiego

Zakłucia personelu medycznego to codzienność. Eksperci apelują: wprowadźmy minimalny poziom sprzętu bezpiecznego
4 września 2019
Wytyczne zapobiegania transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub oporności (BCA)
18 września 2019

Szanowna Pani Minister,

z  inicjatywy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki pod koniec 2018 roku przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach“ skierowane do personelu pielęgniarskiego. Badanie pomogło zmonitorować efekty oraz stopień implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami. Badanie wykazało liczne zaniedbania w szpitalach.

  • Szacuje się, że w Polsce co roku jest około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia.
  • Z danych WHO wynika, że 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego jest spowodowanych zakłuciami sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia.
  • Na ekspozycję najbardziej narażony jest personel pielęgniarski, poprzez codzienny kontakt z ostrymi narzędziami w postaci igieł, kaniul, skalpeli czy szklanych ampułek.
  • Istnieje obowiązek zgłaszania zranień. Niestety badanie pokazało, że 40 proc. personelu pielęgniarskiego tego nie robi, a blisko 70 proc. podczas swojej pracy zraniło się do 5 razy.
  • Badanie wykazało, że w ciągu ostatniego roku najwięcej badanych zraniło się szklanymi ampułkami (65% choć raz) i igłami iniekcyjnymi (połowa badanych), a najmniejszy cewnikami centralnymi (zaledwie 2%).
  • Do zranień dochodzi głównie na sali zabiegowej i opatrunkowej (44%) oraz przy łóżku pacjenta (37%).

Z ww. powodów nie tylko działania edukacyjne, ale również rozwiązania systemowe, kładące nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa personelu pielęgniarskiego, powinny przyświecać najważniejszym organom administracyjnym w Polsce, stojącym na straży bezpieczeństwa personelu medycznego.

Wobec przytoczonych faktów jako prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki przy wsparciu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej chcielibyśmy zaapelować o wprowadzenie rozwiązań systemowych, które przyczynią się do zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami i zapewnią bezpieczeństwo personelu medycznego.

Zwracamy się z apelem o zmianę standardów akredytacyjnych i wprowadzenie minimalnego poziomu sprzętu bezpiecznego w placówce.Apelujemy o ustalenie przez jednostki akredytujące podmioty lecznicze minimalnego wykazu ilościowego i jakościowego sprzętu bezpiecznego, który powinien znajdować się w jednostce akredytowanej. Przy pierwszej akredytacji sugerowany poziom ilościowy powinien wynosić co najmniej 50% sprzętu bezpiecznego, w kolejnych apelujemy o zwiększenie udziału, do uzyskania docelowo 100% zapewnienia bezpiecznego sprzętu.

Deklarujemy wsparcie w zakresie podjęcia działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa personelu pielęgniarskiego. Wyrażamy gotowość spotkania z Panią Minister, podczas którego przedstawilibyśmy szczegółowo zidentyfikowane problemy oraz propozycję rozwiązań systemowych, wskazanych w niniejszym apelu. Wierzymy, że wspólne zaangażowanie przyczyni się do zminimalizowania ryzyka zranień w szpitalach, a tym samym poprawi bezpieczeństwo pracy personelu pielęgniarskiego.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Witt
prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki