Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Audytor wiodący MIR – Wrażenia po szkoleniu (felieton)