27 marca 2015

Zaproszenie do objęcia patronatem.

Szanowna Pani Prezes, W imieniu realizatorów Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”, chciałabym serdecznie zaprosić Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych do współpracy przy kampanii „HCV Jestem świadom”. W załączeniu […]
25 marca 2015

Gratulacje!

W dniu 23 marca b.r. kolejna grupa 112 Pielęgniarek i Położnych zdała pomyślnie egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego uzyskując tytuł specjalisty. Serdecznie gratulujemy! Życzymy, aby […]
23 marca 2015

Zaproszenie na konferencję PSPE.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach XVIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych Wisła – 16-19 kwietnia 2015r.Tematyka konferencji poświęcona będzie różnym […]
20 lutego 2015

Sprawozdanie z III Zimowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Pielęgniarek Epidemiologicznych Województwa Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Opolskiego i Lubuskiego

25 stycznia 2015

Składki członkowskie!

Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom PSPE o obowiązku opłacenia rocznej składki członkowskiej, która Uchwałą nr U/IV/39/2012 od dnia 01.01.2013 r. dla członków zwyczajnych i wspierających PSPE wynosi […]
20 stycznia 2015

Specjalizacja epidemiologiczna.

Zaproszenie do udziału w specjalizacji epidemiologicznej. MM Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. Ul. Fatimska 41a/114, 31 -831 Kraków zaprasza do udziału w specjalizacji epidemiologicznej.Termin rozpoczęcia 26 lutego […]
8 grudnia 2014

Zaproszenie do udziału w badaniu.

One Million Global Catheters Prevelance Study Badanie Point Prevelance Study (PPS) OMG PIVC ma na celu zebranie danych z całego świata  odnośnie praktyki i powikłań związanych […]
23 listopada 2014

Zaproszenie.

16 listopada 2014

Informacja.