1 listopada 2009

PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM    

  W województwie pomorskim, od 1999r, przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych działaZespół Pielęgniarek Epidemiologicznych, który również realizuje cele statutowe PSPE, między innymi, organizacja II Zjazdu […]
20 października 2009

WARSZAWSKIE  SPOTKANIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH  

Dzięki uprzejmości i udostępnieniu lokalu przez Warszawską  Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w czwartą środę każdego miesiąca spotyka się Sekcja Pielęgniarek Epidemiologicznych zawiązana jesienią 2000 roku. […]
15 października 2009

PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE ZIEMI LUBELSKIEJ

Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Lubelskiej od 2002 roku organizują cykliczne Sympozja Szkoleniowe dla pracowników ochrony zdrowia, na których poruszana jest tematyka związana z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym, między […]
14 października 2009

Pielęgniarki Epidemiologiczne Małopolski

Współpraca pielęgniarek epidemiologicznych Małopolski sięga 1997 roku, kiedy to zaczęła kiełkować myśl o powołaniu stowarzyszenia pielęgniarek epidemiologicznych. Pierwsze zebranie-założycielskie PSPE miało miejsce w Krakowie. Początkowo działalność […]
1 października 2009

ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH

Nasza historia zaczyna się na początku 1998 r. po konferencji „Zakażenia szpitalne”, która odbyła się 05.02.1998 r. w auli wykładowej PSK nr 2 zorganizowanej przez Komisję […]