Badanie Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach

Odporność na antybiotyki – czy robimy wystarczająco dużo?
11 grudnia 2018
Spotkanie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków – zaproszenie
11 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Przedłużamy nasze ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” do 23 grudnia.


Link do ankiety: www.interankiety.pl/wypelnij/zaklucia_badanie