KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
3 listopada 2017
Przypomnienie o aktualizacji bazy danych
6 listopada 2017

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych  ogłasza konkurs pt. “BEST PUBLICITY” – na najlepszą publikację, opartą na doświadczeniach własnych w pracy ZKZS,
badaniach naukowych związanych z prewencją, monitorowaniem zakażeń szpitalnych – która znajdzie się na łamach kwartalnika PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA.

Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w ramach XXI Zjazdu PSPE.
W konkursie mogą uczestniczyć członkowie PSPE.
Czas zgłaszania publikacji; listopad- grudzień 2017 rok

Zapraszamy do współpracy
Zarząd PSPE