Bezpłatne webinarium – Praca personelu medycznego w czasie pandemii koronawirusa (COVID-19) cz.II