Listy gratulacyjne
11 lipca 2019
Projekty aktów prawnych
26 lipca 2019

Witam serdecznie wszystkich Członków i Miłośników Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Szanowni Państwo minęło już sporo czasu od naszego Zjazdu w Wiśle. Zjazdu podczas którego na Walnym Zgromadzeniu wybraliśmy nowego Prezesa, Zastępcę Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.

Jak wyglądają sprawy na dzisiaj ?

Na dzień dzisiejszy to jest 11. lipca nie zakończył się jeszcze sprawy formalno – prawne dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z pozyskanych informacji wiemy , że wybory są prawomocne.

Nawiązaliśmy dalszą współprace z Osobami oraz firmami, które dotychczas pracowały na rzecz naszego Stowarzyszenia – obsługa prawna, księgowa, strona internetowa, obsługa biura w Katowicach a także wydawca naszego kwartalnika.

Członkowie Zarządu wdrażają się w nowe obowiązki, udoskonalają swoją komunikację ze względu na dzielące nas odległości, reprezentują Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych na spotkaniach, konferencjach, opiniują projekty aktów prawnych.

Obecny Zarząd PSPE to:
Maria Cianciara (Łódź) – Prezes
Anna Skoczylas – Janke (Poznań) – zastępca Prezesa

Członkowie Zarządu
Krystyna Brońska (Poznań)
Wioletta Pracz (Warszawa)
Halina Stachurska (Wrocław)

Komisja Rewizyjna
Marzena Danielak (Lublin) – przewodnicząca
Katarzyna Konrad (Świdnica) – zastępca przewodniczącej
Alina Roszak (Konin) – sekretarz

Zachęcamy wszystkich Członków PSPE do czynnego włączenia się w działalność Stowarzyszenia, liczymy na ciekawe inicjatywy, pomysły a także publikacje do kwartalnika Pielęgniarka Epidemiologiczna.

z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Epidemiologicznych
dr n. o zdr. Maria Cianciara