Ankieta – wiedza pracowników służby zdrowia na temat antybiotyków i antybiotykoporności
25 lutego 2019
Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę – Luty – Tydzień 4
27 lutego 2019

Informujemy o ograniczeniach lub braku dostępu w wielu polskich szpitalach do antybiotyków cefalosporynowych, w tym:  cefaleksyny, cefuroksymu postać dożylna, ceftriaksonu, cefotaksymu, ceftazydymu.

Cefalosporyny są antybiotykami kluczowymi w leczeniu zakażeń. Stanowią leki z wyboru w leczeniu m.in. ciężkich zapaleń płuc, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy pneumokokowej i meningokowej u dzieci i dorosłych. Cefazolina jest podstawowym antybiotykiem stosowanym do profilaktyki okołooperacyjnej. Cefaleksyna stanowi bardzo dobrą opcję terapeutyczną w doustnym leczeniu gronkowcowych zapaleń kości.

Zaistniała sytuacja prowadzi do istotnych ograniczeń w skutecznej terapii zakażeń, zmusza lekarzy do sięgania po terapie niesprawdzone, mniej skuteczne, obarczone zwiększonym ryzykiem powikłań.

Z informacji pozyskanych przez Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej , brak lub ograniczony dostęp do cefalosporyn może trwać do końca marca br.

W załączeniu

  1. Pismo do Pana Ministra Zdrowia
  2. Propozycje terapii zakażeń w sytuacji braku dostępu do antybiotyków cefalosporynowych: cefaleksyny, cefazoliny, formy dożylnej cefuroksymu, cetriaksonu, cefotaksymu, ceftazydymu