„Czystość powietrza w bloku operacyjnym”

V REGIONALNA KONFERENCJA „ZAKAŻENIA SZPITALNE – DZIAŁAJMY RAZEM”.
1 czerwca 2013
Spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej
27 czerwca 2013

W dniu 20-go czerwca 2013 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbyło się szkolenie pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Małgorzaty Sobania, zorganizowane przez Firmę Medi-Sept Szkolenie pt. „Czystość powietrza w bloku operacyjnym” poprowadził mgr Krzysztof Kacperski – mikrobiolog, specjalista I° z Higieny i Epidemiologii. Zaprezentowane zostały m. in. definicje klas czystości i dopuszczalne limity zanieczyszczeń powietrza wg przyjętych norm, oraz omówiono wpływ liczby osób i stężenia bioaerozolu na czystość powietrza w sali operacyjnej.
Drugi wykład pt. „Normy w dezynfekcji” poprowadził lek. med. Waldemar Ferschke – specjalista I° z Higieny i Epidemiologii, v-ce prezes Medi-Sept, podczas którego omówiono metody ustalania bójczych właściwości preparatów dezynfekcyjnych wg normy EN 14885.
Wszystkim uczestniczkom spotkania  oraz Firmie Medi – Sept, serdeczne podziękowania i do zobaczenia na kolejnym szkoleniu.

mgr Małgorzata Sobania
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
dla województwa pomorskiegotkim uczestniczkom spotkania