Formularz zgłoszeniowy dla firm

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ W RAMACH XXIII ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH (PSPE) SEROCK 2-4 kwietnia 2020 r.

  Wybieramy następującą opcję prezentacji naszej firmy podczas Zjazdu:

  Zwiększenie powierzchni wystawienniczej 2.000 zł netto za 1m2
  Umieszczenie 1 insertu (materiały reklamowe : ulotki, długopisy, notesy) w teczkach uczestników 2.000 zł netto
  Umieszczenie reklamy w programie Zjazdu 4.000 zł netto
  Plakaty, standy, reklamy itp. poza obszarem stoiska – koszt do ustalenia z organizatorem


  Dla członków firm wspierających PSPE – podmiotów prawnych – 2.000 zł netto w nieprzekraczalnym terminie do 21.02.2020 roku
  Dla osób niezrzeszonych – 2.600 netto w nieprzekraczalnym terminie do 21.02.2020 roku.
  W hotelu nie będzie możliwości dopłaty do pokoju 1-osobowego


  Osoby reprezentujące firmę na Zjeździe:  Deklarujemy wpłatę kwoty w wysokości na organizację Zjazdu. Wpłaty zadeklarowanej kwoty prosimy dokonać na konto i dane organizatora Zjazdu, po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT

  Satysfakcja Emilia Krajewska 90-014 Łódź, Nawrot 42/4
  Nr konta ING Bank Śląski: 32 1050 1461 1000 0090 9924 9444
  Ostateczny termin wpłaty zadeklarowanej kwoty na konto Organizatora upływa 21.02.2020 roku.