KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ W RAMACH XXIII ZJAZDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH (PSPE) SEROCK 2-4 kwietnia 2020 r.


  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej podanych danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji XXIII Zjazdu PSPE, które to dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO
  • Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację streszczenia mojej pracy w materiałach Zjazdowych

  Opłata Zjazdowa

  Dla członków PSPE – 1.150 zł. w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2020 r.
  Dla osób nie zrzeszonych w PSPE – 2.500 zł. w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2020 r.
  Dla prelegenta – członka PSPE – 800 zł.

  Opłata dotyczy członków PSPE z uregulowana składką członkowska za rok 2020 do dnia 07.02.2020 r. W ramach opłaty organizator zapewnia pobyt wyłącznie w pokojach 2 osobowych.

  Opłata dotyczy członków firm wspierających PSPE z uregulowana składką członkowska za rok 2020 do dnia 07.02.2020 r. W ramach opłaty organizator zapewnia pobyt wyłącznie w pokojach 2 osobowych.


  Opłatę zjazdową należy wpłacić na konto organizatora:
  Satysfakcja Emilia Krajewska 90-014 Łódź, Nawrot 42/4
  Nr konta ING Bank Śląski: 32 1050 1461 1000 0090 9924 9444


  Dane w celu wystawienia faktury