Gratulacje dla Pani Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie

Ocena ryzyka ECDC dotycząca trwającego we Włoszech ogniska zakażeń wywołanych przez Enterobacteriaceae oporne na karbapenemy produkujące metalo-β-laktoraz New Delhi (NDM) oraz podsumowanie dostępnych danych na temat NDM w Polsce
27 września 2019
Gratulacje dla Prezesa Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej
19 grudnia 2019

Szanowna Pani Prezes

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych  oraz własnym przesyłam szczere gratulacje dla Pani jako Prezesa oraz Członków Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia  Czyste Leczenie.

Życzę wielu konstruktywnych przedsięwzięć, wytrwałości w dążeniu do celu a jednocześnie osiągania satysfakcji z wykorzystywania swojej ogromnej wiedzy i umiejętności w realizacji zadań Stowarzyszenia.

 

Z poważaniem
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Epidemiologicznych
Dr n. o zdrowiu Maria Cianciara