Gratulacje dla Prezesa Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

Gratulacje dla Pani Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie
30 listopada 2019
Ocena ryzyka ECDC dotycząca ogniska zakażeń Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy typu KPC na Litwie
20 grudnia 2019

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych gratulujemy wyboru nowemu Prezesowi Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej dr hab n. med. Aleksandrowi Deptule oraz Zarządowi.

Życzymy wielu ciekawych inicjatyw i wytrwałości w dążeniu do celu z wyrazami szacunku
Maria Cianciara – Prezes PSPE.