Gratulujemy pomyślnie zdanego egzaminu państwowego!

X Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i intensywnej Opieki
17 września 2017
XV Konferencja – „Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce”
19 września 2017

W dniu 18 września b.r. kolejna grupa 122 Pielęgniarek i Położnych zdała pomyślnie egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego uzyskując tytuł specjalisty.

Serdecznie gratulujemy!

Życzymy, aby zdobyte
umiejętności i wiedza były źródłem sukcesów i motorem rozwoju zawodowego,
aby nigdy nie zabrakło Paniom wiary w sens wykonywanej pracy,
a satysfakcja i uznanie towarzyszyły każdego dnia.

w imieniu Zarządu PSPE
PREZES POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH
dr n. med. Mirosława Malara

oraz

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
dr n. med. Beata Ochocka