Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Zaproszenie do udziału w konferencji.
1 września 2016
Plebiscyt.
21 września 2016