Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę – Marzec – Tydzień 3
27 marca 2019
III Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych – Wszczep sobie zdrowie
10 kwietnia 2019

Wyzwania w leczeniu i profilaktyce zakażeń
4-6 kwietnia 2019 r., Centrum Kongresowe Hotelu Warszawianka w Jachrance

Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz (prof. nadzw.)

Strona wydarzenia: www.fz2019.pl

I Forum Zakażeń będzie pierwszą tak nowoczesną, interdyscyplinarną konferencją dotyczącą profilaktyki i leczenia zakażeń, która połączy specjalistów różnych dziedzin. Przedstawiciele wielu różnorodnych medycznych towarzystw naukowych spotkają się tu, by dyskutować o nowych rozwiązaniach w polskiej ochronie zdrowia.

Najlepsi eksperci w Polsce i wykłady na najwyższym poziomie merytorycznym

Pojawią się tu między innymi przedstawiciele: Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, a także konsultanci krajowi: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej) oraz dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii).

Nowe standardy w profilaktyce i leczeniu

I Forum Zakażeń to spotkanie, które będzie inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań w profilaktyce i leczeniu zakażeń w Polsce.

 

Oficjalne pismo »