I Konferencja Pielęgniarek Epidemiologicznych w Województwie Lubuskim.  

Regionalna Konferencja Szkoleniowa Dolnośląskich Pielęgniarek Epidemiologicznych  
28 kwietnia 2011
Sprawozdanie z III KONFERENCJI „ Zakażenia szpitalne – Działajmy Razem – Katowice 10 czerwca 2011 r.
10 czerwca 2011

W dniach 10 – 11 czerwca 2011 roku w pięknie usytuowanym pomiędzy dwoma jeziorami pałacu   Magnat w miejscowości Garbicz koło Gorzowa Wlkp., odbyła się I Konferencja dla Pielęgniarek Epidemiologicznych w Województwie Lubuskim pt. „Wybrane zagadnienia i problemy w codziennej pracy pielęgniarki epidemiologicznej”. Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Konsultanta Wojewódzkiego przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. Celem przewodnim spotkania było pogłębienie wiedzy zawodowej oraz integracja pielęgniarek epidemiologicznych w województwie i  wymiana doświadczeń, które dają wsparcie, motywacje do podejmowania trudnych wezwań w naszej codziennej pracy.
Konsultant Wojewódzki a jednocześnie Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych przy OIPiP w Gorzowie Wlkp. powitała wszystkich uczestników szkolenia oraz odczytała listy od Gości Honorowych –  Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego mgr Beaty Ochockiej oraz od Pani Prezes PSPE mgr Mirosławy Malary, które nie mogły przybyć na spotkanie z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków. W listach zawarte były miłe życzenia dalszych sukcesów w zakresie edukacji i wdrażania zmian dotyczących zakażeń szpitalnych, wytrwałości w codziennej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Sesję wykładową rozpoczął wykład Pani dr n. med. Małgorzaty Fleischer, która zaszczyciła nas swoją obecnością i przedstawiła temat „ Wielooporne patogeny szpitalne”. Pani doktor , która jest dla pielęgniarek epidemiologicznych autorytetem merytorycznym przybliżyła nam wiedzę o drobnoustrojach, czyli temat który jest punktem wyjścia do wszystkich poczynań w działaniach  zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dr med. Pawła Grzesiowskiego, który zaczął  od tematu najbardziej wówczas nurtującego, zwłaszcza osoby zajmujące się epidemiologią, a mianowicie przedstawił wiadomości dotyczące zakażeń pałeczką Escherichia coli szczep EHEC, które występowały na terenie Niemiec. Następne tematy „Zasady oceny ryzyka medycznego” wraz z przeplecionym „ Szpitalne Ogniska Epidemiczne” Pan dr P. Grzesiowski poprowadził w bardzo ciekawej,  interesującej formie panelu dyskusyjnego z elementami rozwiązywania konkretnych sytuacji problemowych.
Następnym prelegentem była Pani Konsultant Wojewódzki z województwa zachodniopomorskiego mgr Bożena  Prządka, która przedstawiła „Zasady i sposoby monitorowania środowiska szpitalnego” opierając się na własnym doświadczeniu i rozwiązaniach, które wdrożyła do swojej codziennej pracy. Bardzo dziękujemy Pani Konsultant za podzielenie się z nami swoją wiedzą.
W drugim dniu odbyła się dyskusja problemowa do tematów wykładowych i innych zagadnień dotyczących pielęgniarstwa epidemiologicznego, którą poprowadziła mgr Jolanta Korczyńska. Podczas dyskusji nastąpiła wśród koleżanek wymiana doświadczeń i informacji na polu walki z zakażeniami. Omawiane zostało m. in. praktyczne zastosowanie zapisu rozporządzenia MZ z 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
Miłym akcentem konferencji było spotkanie towarzyskie  podczas uroczystej kolacji , które przebiegało w atmosferze pląsów przy dźwiękach muzyki tanecznej. Wspólnie spędzony czas dał nam możliwość wzbogacenia się merytorycznie na polu zawodowym oraz możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania nowych  znajomości.
Serdecznie dziękujemy firmie ECOLAB za pomoc w organizacji konferencji, dzięki której tak miło mogliśmy spędzić ten naukowy czas.

 Jolanta Korczyńska
 Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego
dla województwa lubuskiego