I KONFERENCJA PODLASKICH PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH

Spotkanie Szkoleniowe Podkarpackiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych
10 grudnia 2009
Spotkanie szkoleniowe Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek i Położnych Epidemiologicznych – Soplicowo 2010
27 maja 2010

Dnia 24 kwietnia 2010r w Białymstoku odbyła się  I KONFERENCJA PODLASKICH PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH. nt. „Zakażenia szpitalne – problemy w pracy pielęgniarki/położnej epidemiologicznej”. Organizatorem tej konferencji był NZOZ OMNI-MED. jako jedyny Organizator szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie podlaskim.

     

Skład  Komitetu Organizacyjnego tworzyły następujące osoby:
1. Przewodniczący – mgr Alicja Moczydłowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
2. Członkowie:
– mgr Ewa Alicja Jaszczołt, uczestniczka II edycji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
– mgr Nadzieja Sołowiej, uczestniczka II edycji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

 

Na  nasze spotkanie zaproszono:
– Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, mgr Beatę Ochocką, która jednocześnie sprawowała Honorowy Patronat nad konferencją,
– Panią Prezes PSPE, mgr Mirosławę Malarę,
– Podlaskiego Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa, mgr Annę Kulikowską,
– Panie Przewodniczące OIPiP (łomżyńskiej, białostockiej i suwalskiej),
– Przedstawiciela WSSE w Białymstoku,
– Panią mgr Janinę Binkowską,  kierownika I edycji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
– Pielęgniarki naczelne i przełożone,
– Wszystkie pielęgniarki epidemiologiczne I edycji, pielęgniarki pracujące w całym województwie w charakterze  pielęgniarek epidemiologicznych oraz przyszłe pielęgniarki/położne epidemiologiczne uczestniczące w II edycji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

 

Z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych na spotkanie nie mógł przybyć Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, mgr Beata Ochocka oraz Pani Prezes mgr Mirosława Malara. W imieniu nieobecnych Honorowych Gości, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego , mgr Alicja Moczydłowska odczytała listy, w których to Patron konferencji, jak i Pani Prezes PSPE, wszystkim  uczestnikom spotkania, złożyły życzenia dalszych sukcesów w zakresie edukacji i wdrażania zmian dotyczących zakażeń szpitalnych, wytrwałości w codziennej, niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy.

     

Organizator konferencji, mgr Zofia Stojak powitała wszystkich gości i przekazała głos przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, życząc owocnych obrad.

Na spotkaniu przedstawione przez wykładowców  prace badawcze, dotyczyły zakażeń szpitalnych oraz problemów, jakie napotyka środowisko pielęgniarskie.  Pani Psycholog, mgr Barbara Piekarska swoim profesjonalnym wykładem, wskazała mam  drogę natury psychologicznej, jak możemy sobie  radzić z różnymi  naszymi problemami – nie tylko zawodowymi.

W trakcie spotkania odbyły się również bardzo ciekawe wykłady na temat zakażeń szpitalnych oraz panel dyskusyjny Firmy DIAG-MED. Diagnostics-Preanalytical System. Prelegentami reprezentującymi Firmę byli: Pani mgr Agnieszka Wasilewska i Pan mgr Arkadiusz Szerengowski.

     

Na zakończenie konferencji przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego zwróciła się z prośbą do  koleżanek – Pielęgniarek Epidemiologicznych o wypełnienie ankiety, która da nam możliwość  określenia  tematyki wykładów na kolejne spotkania , aby  były interesujące i przydatne w dalszej  naszej pracy zawodowej. Akcentem kończącym konferencję każdemu uczestnikowi spotkania wręczono  certyfikat uczestnictwa.

Z analizy ankiet, jak i zdaniem organizatorów, uważamy, iż takie spotkania zbliżają nas i dają możliwość na integrację wszystkich pielęgniarek epidemiologicznych całego województwa podlaskiego. Dzięki temu, mamy możliwość bliższego poznania się nawzajem i naszych problemów zawodowych, wymiany doświadczeń i sukcesów, omówienia niepowodzeń  i przeanalizowaniu trudności w realizacji zadań, w tak  niepomyślnym  okresie dziejowym dla całego pielęgniarstwa.

      

Takie systematyczne  nasze spotkania pomogą mam w rozwiązaniu zawodowych problemów i zapewnią lepszą współpracę w całym województwie podlaskim w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Komitet Organizacyjny I Konferencji Podlaskich Pielęgniarek Epidemiologicznych, składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji Firmy DIAG-MED. Diagnostics-Preanalytical System, za wsparcie naszego spotkania profesjonalnymi wykładami.

 

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem

 

Organizator i Komitet Organizacyjny konferencji.

 

Białystok, dn. 27.04.2010r