I Opolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Zakażenia pod kontrolą”.

Relacja ze spotkania Mazowieckiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych zorganizowanej pod patronatem Wojewódzkiego Konsultanta ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Elżbiety Czapskiej
28 października 2011
SPOTKANIE PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH MAŁOPOLSKI  I  ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ.
24 maja 2012

Dnia 10 listopada 2011 r. odbyła się I Opolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Zakażenia pod kontrolą” zorganizowana przez Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych Opolszczyzny wraz z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Opolską Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.

Gośćmi  honorowymi konferencji byli:

– Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego  mgr Beata Ochocka,
– Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
  mgr Mirosława Malara,
– Wicemarszałek Województwa Opolskiego
  Roman Kolek
– Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
  Irena Barczyk,
– Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu
  Anna Matejuk
– Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
  Sabina Witkowska,
– Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęniarstwa Ginekologiczno-Położniczego
  Dorota Kudaś,
– Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział Opole
  Maria Grzeczna.

Sesję wykładową prowadziła Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Województwa Opolskiego.

Tematyka wykładów była następująca:
– „Teraźniejszość i przyszłość Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych” – mgr Mirosława Malara, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
– „Co robimy aby zakażeń było więcej a pacjent był bardziej bezpieczny” – Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego .
– „Mikrobiologia – wyzwania, które przed nami” – mgr Joanna Kowalska, Zakład Mikrobiologii PS ZOZ WCM Opole.
– „Higiena szpitalna – procedury dezynfekcji” – Małgorzata Szychowska Pielęgniarka Epidemiologiczna SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu.
– „Zakażenia szpitalne – definicje, podstawy prawne, sytuacja w województwie opolskim” – mgr Urszula Posmyk, Wojewódzka Inspekcja Sanitarna w Opolu.
– „Aktualne zagadnienia prawne dotyczące zagadnień zakażeń szpitalnych” – mec Janusz Śliwa.

W konferencji uczestniczyły Pielęgniarki Epidemiologiczne, Pielęgniarki Naczelne oraz przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych z całego województwa opolskiego.

Oprócz wykładów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Konferencja sprzyjała wymianie doświadczeń własnych na płaszczyźnie walki z zakażeniami.

Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych Opolszczyzny wyraża nadzieję iż zaangażowanie pracowników zakładów opieki zdrowotnej w działania na rzecz walki z zakażeniami szpitalnymi, współpraca z personelem medycznym, jednostkami sprawującymi kontrole (Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi) oraz wsparcie ze strony pracodawców przyczynią się do zminimalizowania występowania zakażeń.

Składamy serdeczne podziękowania zaproszonym gościom, wykładowcom, firmie ECOLAB, dzięki której konferencja mogła mieć taki wymiar i charakter oraz wszystkim uczestnikom za przybycie na I Opolską Konferencję Szkoleniowo Naukową „Zakażenia pod kontrolą”  i już dziś zapraszamy na kolejne nasze spotkania.