„II Ogólnopolska Konferencja 3M, Bezpieczny szpital. Bezpieczny pacjent”

II Zachodniopomorska Konferencja Zespołów i Komitetów Kontroli Zakażeń – Szczecin
27 marca 2013
Akademia Profilaktyki Zakażeń.
8 maja 2013

W dniach 22-24 kwietnia 2013 roku w hotelu Magellan w miejscowości Wolbórz odbyła się II Ogólnopolska konferencja pt „Bezpieczny szpital. Bezpieczny pacjent”. Kongres został zorganizowany przez dwie dywizje medyczne firmy 3M Poland: Infection Prevention Division oraz Critical & Chronic Care Solutions Division. Tematyka została podzielony na dwa główne bloki: „Zakażenie miejsca operowanego – skuteczna profilaktyka standardem opieki okołooperacyjnej” i „Efektywne klinicznie i ekonomicznie rozwiązania powikłań terapii dożylnej”. W seminarium wzięło udział około 200 uczestników z całej Polski:  pielęgniarki epidemiologiczne, operacyjne oraz anestezjologiczne. Patronat nad spotkaniem objęły: Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy – „Pokonać Sepsę”.

 

Konferencja poświęcona tematyce zakażenia miejsca operowanego została otworzona przez Bartosza Hlawacika – Dyrektora Sprzedaży oraz Magdalenę Kulczycką – Kierownik Marketingu, z działu medycznego firmy 3M. Gościem specjalnym był Pan Benny de Kimpe – Menedżer ds. Rozwoju firmy 3M na Europę środkową i wschodnią, który wygłosił prezentację nt. istoty problemu zakażeń szpitalnych i aktualnej sytuacji na świecie z nimi związanymi.

Po wstępie nastąpiła seria wykładów:

Sesja I – „Zakażenia szpitalne ze szczególnym uwzględnieniem ZMO – profilaktyka, terapia, koszty”:

Pierwszą prezentację pt. „Zakażenia miejsca operowanego – efektywność rejestracji, analiza kosztów, wytyczne zapobiegania” przedstawił Dr med. Paweł Grzesiowski – Prezes Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Następnie goście mogli wysłuchać wystąpienia pt.: „Profilaktyka Zakażeń Miejsca Operowanego jako kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta” Mgr Marii Ciuruś – Wykładowcy w Katedrze Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Specjalisty ds. epidemiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, wizytatora Ośrodka Akredytacji w Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Sesję I zamknął Dr Bartosz Horosz – Specjalista anestezjolog z Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie, prezentując zagadnienie hipotermii w prezentacji pt.: „Niezamierzona śródoperacyjna hipotermia – powód zwiększonej częstości występowania infekcyjnych powikłań okołooperacyjnych”.

Wieczorem po kolacji, goście zostali zaproszeni na spotkanie z gościem specjalnym: Hanną Śleszyńską, która przedstawiła monolog ”Kobieta pierwotna”, serwując widzom dużą dawkę humoru i zabawy. Po występie, resztę tego wieczoru goście spędzili w miłej atmosferze i przy dźwiękach muzyki.

Drugi dzień konferencji rozpoczął II Sesję pt.: „Standaryzacja procedur wpływających na bezpieczeństwo pacjenta w oparciu o aktualna wiedzę i dowody kliniczne”:

 

 

Poranną sesję otworzyła Mgr Barbara Dąbrowska – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek prezentując zgromadzonym „Normy zatrudnienia w bloku operacyjnym – wpływ na jakość i bezpieczeństwo”.

 

 

Późniejsze wystąpienie Mgr Ewy Grabowskiej – Pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, Przewodniczącej Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, redaktor naczelnej „Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej”, traktowało o „Organizacji pracy zespołów pielęgniarskich. Zarządzanie nowoczesnym blokiem operacyjnym”. Kolejnym gościem była Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Dr n. med. Beata Ochocka, która przedstawiła temat: „Procedury dotyczące zapobiegania zakażeniom szpitalnym w zarządzaniu blokiem operacyjnym”.

Po krótkiej przerwie goście zostali zaproszeni na Sesję III:

 

„Inwestycja w profilaktykę jako podstawa skutecznego przeciwdziałania zakażeniom”

Mgr Mirosława Malara – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych rozpoczęła kolejny cykl wystąpień prezentując zgromadzonym na sali zagadnienie: „Profilaktyka zakażeń, a zdarzenia medyczne”. Kompleksowe podejście do zwalczania Zakażeń Miejsca Operowanego w temacie: „Narzędzia zmniejszające ryzyko powikłań w operacjach kolorektalnych” zaprezentował Lek. med. Krzysztof Szufnarowski – Specjalista mikrobiologii lekarskiej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, reprezentujący Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Sesję zamknęła Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii z prezentacją: „Normotermia – istotny czynnik wpływający na jakość terapii”.

 

Po obiedzie, w trakcie, którego uczestnicy nabrali dodatkowych sił do wytężonej pracy, organizatorzy zaprosili gości, uprzednio podzielonych na dwie grupy, do warsztatów. Można było się na nich dowiedzieć więcej na temat rozwiązań firmy 3M służących zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zakażeń miejsca operowanego. Warsztaty były prowadzone pod dwoma przewodnimi hasłami:

„Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego – procedura okołooperacyjna” na których uczestnicy zajmowali się między innymi prawidłowym przygotowaniem skóry pacjenta przy wykorzystaniu strzygarek chirurgicznych oraz stworzeniem sterylnego pola operacyjnego przy użyciu bakteriobójczych folii chirurgicznych Ioban.

„Zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej – systemy ogrzewania pacjenta” gdzie można było przy wykorzystaniu systemu do zapobiegania hipotermii Bair Hugger oraz systemu do ogrzewania płynów Ranger, w sposób praktyczny zastosować wyniesioną z wykładów wiedzę.

Na zakończenie odbyła się ostatnia tego dnia sesja sterylizacyjna, przeprowadzona przez Mgr Joannę Włodarczyk-Rajską – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej pt.: Sterylizacja w służbie ochrony zdrowia i zapobiegania zakażeniom”.

Dzień został zakończony uroczystą kolacją, gdzie przy lampce wina czas upłynął gościom na zajmujących rozmowach i wymianie zawodowych doświadczeń.

W środę rano nastąpiło podsumowanie wtorkowych „workshopów”, dzięki czemu obie grupy mogły dowiedzieć się co dokładnie działo się na równoległych warsztatach.

Na koniec odbyły się ostatnie dwa wykłady. Pierwszy pt. Ustawa o zamówieniach publicznych w praktyce” prowadzony był przez Mgr Piotra Trębickiego – z Kancelarii Radców Prawnych Czublun Trębicki. W trakcie tej prezentacji słuchacze dowiedzieli się o zmianach w ustawie o zamówieniach publicznych oraz praktycznych aspektach ich wykorzystania w swojej codziennej pracy. Wykład zamykający pt. „Jakość w ochronie zdrowia z perspektywy legislacyjnej” wygłosił Dr Robert Mołdach – Ekspert Pracodawców RP, Członek Zespołu do Opracowania Założeń do Projektu Zmiany Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Konferencję zakończył Dr Michał Mirowski – Country Business Leader Działu Medycznego 3M w Polsce.

Po zakończeniu wszyscy uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili konferencję zarówno pod kątem organizacyjnym jak i merytorycznym, podkreślając ogromne znaczenie takich spotkań, które stają się miejscem wymiany codziennych doświadczeń pracowników ochrony zdrowia. Mieszanka wiedzy teoretycznej i praktycznej sprawia, że trudna walka z zakażeniami szpitalnymi staje się jeszcze bardziej efektywna i przynosi coraz bardziej pozytywne rezultaty prowadzące do zmniejszania kosztów oraz ogólnego wzrostu bezpieczeństwa dla pacjentów.

Łukasz Witczak Scientific Affair & Education Specialist, Dział Medyczny 3M Poland