II OPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWO – NAUKOWA „ZAKAŻENIA POD KONTROLĄ”

SPRAWOZDANIE Z IV KONFERENCJI „ZAKAŻENIA SZPITALNE DZIAŁAJMY RAZEM„
15 czerwca 2012
Spotkanie Edukacyjne Pielęgniarek Epidemiologicznych Regionu Warmińsko Mazurskiego
7 września 2012

OPOLE, 18 CZERWCA 2012
II Opolska Konferencja Szkoleniowo Naukowa „Zakażenia pod kontrolą” zorganizowana przez Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych Opolszczyzny wraz z Konsultantem  Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy współpracy z Wojewódzką Inspekcją Sanitarną,  Opolską Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.

Gośćmi  Konferencji byli:

• Wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek
• Zastępca  Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Irena Barczyk
● Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Anna Matejuk
● Wiceprzewodnicząca  Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu Elżbieta Duda
● Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  Dorota Kudaś
● Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej Krzysztof Burdynowski

Sesję wykładową prowadziła Katarzyna Sołtys – Bolibrzuch –  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa opolskiego.

Tematyka wykładów była następująca:

„Postępowanie diagnostyczne zapobiegające roszczeniom o zakażenia szpitalne” –  dr Marzenna Bartoszewicz
„Czyste ręce plus dla ciebie „ – Justyna Piwowarczyk, Schulke Polska
„Dekontaminacja sprzętu i pomieszczeń o wysokim reżimie sanitarnym – zamgławianie” – Krzysztof Parobczy, Medilab.
„Prątki gruźlicy –  aktualna sytuacja epidemiologiczna oraz zagrożenia w   Polsce i na świecie” – Prof. dr hab. Zofia Zwolska, kierownik Zakładu Mikrobiologii Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka w Instytucie  Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
„Zakażenia  prątkami gruźlicy -sytuacja w województwie opolskim” – mgr Urszula Posmyk – Wojewódzka  Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu
„Zagrożenia epidemiologiczne w medycynie sądowej ”lek. med. Hubert Szatny –  Zakład Medycyny Sądowej PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne  Opole

Wykłady były bardzo ciekawe  czego dowodem były niekończące się pytania. Konferencja sprzyjała wymianie doświadczeń własnych na płaszczyźnie walki z zakażeniami.
Składamy serdeczne podziękowania zaproszonym gościom, wykładowcom,Firmie Schulke Polska Sp. z o. o. oraz Firmie „MEDILAB” Sp. z o.o. dzięki którym konferencja miała imponujący przebieg i oprawę oraz wszystkim uczestnikom za przybycie na II Opolską  Konferencję Szkoleniowo Naukową  „Zakażenia pod kontrolą” i zapraszamy na nasze kolejne spotkania.