Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

II Zachodniopomorska Konferencja Zespołów i Komitetów Kontroli Zakażeń – Szczecin