Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Implementacja dyrektywy rady 2010/32/UE w polskich szpitalach