Komunikaty GIS w sprawie koronawirusa
30 stycznia 2020
FluRaport Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – luty tydzień 2
12 lutego 2020

Szanowni Państwo

Pani Wioletta Pracz i Małgorzata Giemaz reprezentowały Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych w inauguracji Kampanii pn. „ Nursing Now” Polska, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia w dniu 5 lutego 2020.

Dnia 5 lutego 2020r w Sali Kolumnowej Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczysta inauguracja kampanii Nursing Now Polska. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej i roli w ochronie zdrowia. Jednym z głównych powodów zainicjowania kampanii Nursing Now, do której przyłączyła się także Polska jest niedobór kadry pielęgniarskiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, PSPE, przedstawiciele pielęgniarskiej kadry akademickiej, oraz organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne w naszym kraju. Uroczystość otworzyła dr Greta Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Głos zabrał również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko.

Wykład inauguracyjny pt,, Czy współczesny świat potrzebuje Florencji Nightingale” wygłosiła Prezes Towarzystwa Pielęgniarskiego” Pani Grażyna Wójcik. Ponadto studenci wzięli udział w wykładzie prof. Marcina Grabowskiego z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

W imieniu Zarządu PSPE – Wioletta Pracz