Kondolencje.
28 listopada 2016
Boże Narodzenie 2016.
13 grudnia 2016

Szanowni Członkowie PSPE

 


W związku z aktualizacją bazy danych Zarząd PSPE zwraca się z prośbą 
do wszystkich Członków Stowarzyszenia o wypełnienie Deklaracji Członkowskiej.

Wszystkie pola Deklaracji należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) i odesłać w terminie nieprzekraczalnym do 30 stycznia 2017r.:

a) pocztą  na adres biura PSPE z siedzibą w Katowicach  ul. Medyków 26, 40-752 Katowice

b )w formie zeskanowanego dokumentu  na adres e-mail: pspe@onet.pl 


Deklarację można pobrać na stronie internetowej PSPE w zakładce „Członkostwo”.

 

                                                                                              W imieniu Zarządu PSPE

                                                                                                            Prezes
Mirosława Malara