Projekt Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego