Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

“Innowacje w Profilaktyce Zakażeń Szpitalnych”