Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC)