Jak zorganizować efektywny program kontroli zakażeń szpitalnych

Platforma e-learningowa NIZP – PZH
27 października 2017
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
3 listopada 2017

Warsztaty zorganizowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. “Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”

Warsztaty adresowane są dla członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych Województwa mazowieckiego

Program spotkania »