XXIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
20 kwietnia 2021
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
6 maja 2021

Szanowni Państwo
Decyzją Sądu siedziba Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych została przeniesiona do Łodzi w związku z powyższym biuro w Katowicach z dniem 30 kwietnia zakończyło działalność.

Obecny adres biura PSPE:
ul. Stefana Jaracza 106/108 lokal 6;
90-231 Łódź

w prawach pilnych kontakt telefoniczny 607 579 277 środa w godzinach 15 – 17.
w imieniu Zarządu
Maria Cianciara