Podziękowanie
28 lutego 2023
10 lat Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
22 marca 2023

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 27 Statutu, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologiczny zwołuje na dzień 27.03.2023 r. na godz. 16:00, miejsce: Hotel Ambasador Premium Łódź ul. Jana Kilińskiego 145 Walne Zgromadzenie Członków (z opłaconymi składkami).