Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Gratulacje!
21 października 2016
Zaproszenie na sympozjum.
14 listopada 2016