KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ,,Bezpieczeństwo pacjenta wspólnym celem działań zespołu interdyscyplinarnego‘’

Sprawozdanie z III KONFERENCJI „ Zakażenia szpitalne – Działajmy Razem – Katowice 10 czerwca 2011 r.
10 czerwca 2011
Spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Opolszczyzny.     
9 września 2011

 

W dniu 28 czerwca 2011 roku w Świlczy koło Rzeszowa z inicjatywy Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Pani Barbary Stawarz odbyła się Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, która była poświęcona głównie zagadnieniom związanym z zapobieganiem zakażeniom w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Organizatorem Konferencji była Podkarpacka Sekcja Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

Patronat honorowy nad Konferencją objęła Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska medycznego naszego Województwa uczestniczyło w niej 150 osób tj.: Pielęgniarki epidemiologiczne, Pielęgniarki łącznikowe, Przewodniczący Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz zaproszeni  goście:
 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz
 Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa Teresa Gwizdak
 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Ewa Zawilińska
 Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych Edyta Synowiec
 Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Izabela Kowalska
 Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie Barbara Błażejewska- Kopiczak
 Prezes Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Joanna Przybek – Mita
 Dyrektorzy, Zastępcy Dyrektorów oraz Pielęgniarki Naczelne Podkarpackich Szpitali
 Przedstawiciele Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

 

Konferencję rozpoczęła Barbara Stawarz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, powitała zaproszonych gości oraz odczytała list od Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Beaty Ochockiej, skierowany do pielęgniarek epidemiologicznych oraz do wszystkich uczestników Konferencji.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Podkarpackiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych Bogumiła Pieniążek, przedstawiła historię spotkań szkoleniowych pielęgniarek epidemiologicznych oraz powstanie Podkarpackiej Sekcji Pielęgniarek epidemiologicznych.

Po części oficjalnej obyła się sesja wykładowa.

Wykład inauguracyjny ,,Kontrola wewnętrzna w zakresie zakażeń szpitalnych – aktualne przepisy i praktyka” przeprowadził dr Paweł Grzesiowski z Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych z Warszawy.
Następnie przedstawiciel firmy Medilab Filip Cetera mówił na temat: „Konserwanty  w kosmetykach stosowanych w Zakładach Opieki Zdrowotnej”.
Kolejny bardzo ciekawy wykład ,,Postępowanie w wybranych przypadkach ognisk epidemicznych” przeprowadziła dr Małgorzata Fleischer z Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM z Wrocławia.
Natomiast lek. med. Magda Baran – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych z Krakowa zaprezentowała wykład ,,Od zakłucia do nowotworu”.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa. Po Konferencji wszyscy zaproszeni zostali na uroczysty obiad.

 

Wszystkim, którzy pomogli w organizacji Konferencji oraz Firmom sponsorującym: Ecolab, Medilab Warszawa, Schulke Polska, Cezal Lublin organizatorzy Konferencji składają serdeczne podziękowania.

Rzeszów 12. 07. 2011 r      

pielęgniarka epidemiologiczna
Kazimiera Has