Konferencja naukowo- szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej

Życzenia.
11 maja 2015
Zaproszenie na konferencję.
7 czerwca 2015
W dniach 2-3 czerwca 2015 r. w Racławicach odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Wyzwania współczesnej epidemiologii”, której uczestnikami były Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Śląskiej.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dr n. med. Beaty Ochockiej oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
Uczestników powitała mgr Katarzyna Skibińska – przewodnicząca sekcji Pielęgniarek Ziemi Śląskiej oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych dr n. med. Mirosława Malara

Wykład inauguracyjny pt. „Choroby zakaźne ustawicznym wyzwaniem dla systemów kontroli zakażeń” wygłosiła dr n. med. Beata Ochocka Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, która przedstawiła uwarunkowania i konsekwencje epidemicznych zachorowań na choroby zakaźne na przestrzeni dziejów w Europie i świecie  oraz aktualną sytuację epidemiologiczną w kontekście pojawienia się tzw. nowych chorób zakaźnych, podkreślając problem wielolekooporności drobnoustrojowej.

I sesję wykładową rozpoczęła Pani docent Jadwiga Wójkowska- Mach z Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która wygłosiła wykład pt. „Epidemiologia, szczepy wielooporne – aspekty mikrobiologiczne i kliniczne w zwalczaniu zakażeń na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i neonatologicznych”, poruszając praktyczne kwestie nadzoru epidemiologicznego nad najmłodszym pacjentem.

Miłym gościem z Irlandii była mgr Aleksandra Mączyńska ze szpitala uniwersyteckiego w Galway, która wygłosiła wykład pt.  „Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego jako profilaktyka ZMO – przegląd światowych wytycznych z uwzględnieniem oddziałów neonatologicznych”, która  przekazała doświadczenia własne z  postępowania z pacjentami przygotowywanymi do  zabiegów operacyjnych, w tym problem eradykacji nosicieli szczepów opornych.

„Aktualności i kontrowersje w antyseptyce skóry pacjentów skolonizowanych szczepami wieloopornymi” to temat wykładu, który wygłosiła mgr Marzena Korbecka- Paczkowska, przedstawiając aspekty dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz omówiając substancje czynne w preparatach dostępnych na polskim rynku.

Kolejnym wykładowcą była mgr Dominika Szypuła, która  wyjaśniła i uporządkowała  wiedzę słuchaczy w zakresie norm europejskich obowiązujących w dezynfekcji.

Metody profilaktyki zakażeń Clostridium difficile, temat wciąż aktualny ale rzadko przedstawiany z perspektywy chemika, przedstawił  mgr Jędrzej Gromadecki w wykładzie pt. „Clostridium difficile- rozwiązania w zwalczaniu zakażeń na oddziałach szpitalnych”.
Na zakończenie I sesji mgr Łukasz Bartkowski omówił „Program Czyste Ręce – nowoczesne rozwiązania we wdrażaniu programu WHO”, w którym przypomniał ideę programu oraz zachęcił do wdrażania efektywnych rozwiązań w tym zakresie.

Po przerwie kawowej, podczas sesji II, odbyły się warsztaty „Program WHO- Clean Car eis Safer Care”, na których krok po kroku omówiono założenia programu  oraz dyskutowano o problemach związanych z jego wdrożeniem w praktyce szpitalnej.

Uczestnicy konferencji, w ramach edukacji wybiegającej poza tematykę epidemiologii, mieli także okazję zwiedzić pole bitewne, gdzie 4 kwietnia 1794 polskie wojska powstańcze pod wodzą Tadeusza Kościuszki stoczyły wygraną bitwę z wojskami rosyjskimi oraz Kopiec Kościuszki, usypany w latach 1926-1934, dla uczczenia tegoż wydarzenia.

W drugim dniu odbyło się spotkanie koleżeńskie, na którym poruszono sprawy bieżące środowiska pielęgniarek epidemiologicznych regionu śląskiego.
Konferencja zakończyła się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa.
W imieniu Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej serdecznie dziękujemy wykładowcom za udział i zaangażowanie w przygotowanie konferencji, licząc na dalszą merytoryczną współpracę.

Katarzyna Skibińska- Przewodnicząca sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej
Ewa Kamizielak- członek sekcji