Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Życzenia Świąteczne i Noworoczne
18 grudnia 2017
VI Zimowa Konferencja 2018
22 stycznia 2018

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, odbędzie się w dniach 12-15 kwietnia 2018 roku w Wiśle.

Tematyka poświęcona będzie różnym aspektom prewencji zakażeń szpitalnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pspe.pl – w linku – XXI Zjazd PSPE

w imieniu Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Prezes
dr n.med. Mirosława Malara