Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Koła Pielęgniarek Epidemiologicznych ,,Zakażenia szpitalne – odpowiedzialność podmiotów leczniczych”

Relacja z udziału w 11 Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Zakażeń (IFIC)
12 października 2012
Akademia Profilaktyki Zakażeń
21 marca 2013
W dniach 7-8.03.2013 r. w przepięknej scenerii zamku  w Rynie odbyło się  kolejne  spotkanie  Warmińsko-Mazurskiego Koła Pielęgniarek Epidemiologicznych, tym razem dzięki uprzejmości firmy Medilab Sp.z o.o oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Konferencja  przebiegała pod hasłem ,, Zakażenia szpitalne  – odpowiedzialność podmiotów leczniczych”. i  patronatem powołanego z dniem 15 lutego 2013r. Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  dla województwa warmińsko-mazurskiego mgr Barbary Plewik. Działania Koła, Przewodniczącej OIPiP w Olsztynie Pani mgr Marii Danielewicz oraz ogromne zaangażowanie Konsultanta Krajowego  dr n. med. Beaty Ochockiej we współpracy z Prezes PSPE mgr Mirosławą Malarą spowodowały, iż nasze województwo posiada swojego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Konferencja była bardzo dobrym momentem do powitania  nowego Konsultanta tym bardziej, iż była to kandydatka  wybrana  przez pielęgniarki epidemiologiczne z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nowa Pani Konsultant  podziękowała obecnym za rekomendację i udzielone poparcie oraz wyraziła chęć do dalszej współpracy z Warmińsko-Mazurskim Kołem Pielęgniarek Epidemiologiczny oraz całym środowiskiem regionu. Pierwszy wykład zaprezentowała Pani Lucyna Krawczyk  reprezentująca firmę Covidien, omawiając aspekty bezpiecznych igieł w pracy personelu, sprzętu zapobiegającego zranieniom, a tym samym zakażeniom przenoszonym drogą krwionośną . Bezpieczny  sprzęt ostry powinien być szeroko stosowany w placówkach służby zdrowia w celu ochrony pracowników przed zakażeniami takimi jak zakażenie wirusem HIV.
W kolejnym wykładzie mgr Iwonę Flohr – Banaszek  omówiła wdrożenie oraz nadzór nad oceną ryzyka wystąpienia zakażenia. Autorka podkreśliła, że wypełnianie dokumentacji wymaga przede wszystkim wiedzy i świadomości personelu medycznego. Konieczność wprowadzenia takiego formularza w niektórych przypadkach niestety potwierdza się na sali sądowej podczas udowodnienia, iż na wystąpienie zakażenie szpitalne u pacjenta miały wpływ czynniki ryzyka wynikające z jego stanu zdrowia. Druga sesja wykładowa  dedykowana była bardzo ważnemu elementowi jakim jest właściwe przygotowanie narzędzi do procesu sterylizacji. Wykład poprowadziła mgr Elżbieta Kutrowska. W  przygotowaniu instrumentarium do procesu  sterylizacji niezwykle istotne jest stosowanie właściwych preparatów myjących i dezynfekcyjnych. O substancjach, które powinny znaleźć się w preparatach dezynfekcyjnych opowiedziała nam dr n. farm. Agata Trypuć z Firmy Medilab. Przybliżyła  działanie enzymów, które przyspieszają rozkład białek, tłuszczów oraz wielocukrów. Drugi dzień konferencji poświęcony był zakażeniom wywołanym przez Clostridium diffiicile. Temat ten przedstawiła Pani dr Dorota Rożkiewicz prezentując wyniki badań naukowych u dorosłych i dzieci oraz sposoby leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego niebezpiecznego patogenu w placówkach ochrony zdrowia. Kolejnym tematem był najprostszy sposób zapobiegania zakażeniom szpitalnym czyli mycie, dezynfekcja i pielęgnacja rąk. Konferencję zakończył wykład dr n med. Michała Zabłockiego dotyczący zmian w zapisach Norm Europejskich preparatów do dezynfekcji powierzchni,  rąk  i  narzędzi. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzbudzały ożywioną dyskusję. Pytań było dużo, ale  też dużo satysfakcjonujących odpowiedzi  ze strony prelegentów. Konferencja była jeszcze jednym ważnym elementem pracy pielęgniarki epidemiologicznej i poszerzyła   naszą wiedzę, którą wykorzystamy po powrocie do pracy.
W związku z tym załączamy gorące podziękowania za możliwość uczestnictwa w konferencji firmie Medilab Sp.z.o.o. z Białegostoku.
Przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiego
Koła Pielęgniarek Epidemiologicznych
mgr Iwona Flohr-Banaszek