Spotkanie Szkoleniowe Podkarpackiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych
14 czerwca 2010
Podlaskie spotkanie pielęgniarek epidemiologicznych.
11 września 2010

W dniach 10-11 września 2010 roku w Warszawie odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Mazowsza pod hasłem „Problemy w codziennej pracy na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej”. Gośćmi honorowymi Konferencji były: Pani Mirosława Malara – Prezes PSPE i Pani Elżbieta Czapska – Konsultant Województwa Mazowieckiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Wykład inauguracyjny „Problemy merytoryczne i proceduralne przy rejestracji preparatów dezynfekcyjnych, produktów biobójczych stosowanych w obszarze medycznym” wygłosiła doc. dr hab. Grażyna Kostka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Z zagadnieniem „Działania niepożądane, incydent medyczny, reklamacje” zapoznała nas mgr Małgorzata Ludwiczak i mgr Tomasz Seweryn z działu farmacji firmy Fresenius -Kabi. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład „Standardy i procedury w codziennej praktyce pielęgniarskiej” mgr Marii Szymoniuk-Budnik z Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. „Biofilm bakteryjny – wyzwania współczesnej medycyny” to kolejny temat, który przedstawili doc. dr hab. Dorota Rożkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i dr Michał Zabłocki – Prezes firmy Medilab. Na zakończenie dnia odbył się panel dyskusyjny poprowadzony przez Panią Prezes PSPE „Aktualne działania organizacyjne i współpraca Zarządu PSPE z regionalnymi sekcjami”. Podczas dyskusji wyłoniło się szereg pytań dotyczących statusu, pozycji, zaszeregowania i podległości stanowiska pielęgniarki epidemiologicznej. Pani Prezes zobowiązała się przekazać je Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz na spotkaniu Zarządu.

W drugim dniu obrad Sponsorzy Konferencji poprowadzili warsztaty:
Firma Fresenius-Kabi – „Bezpieczna płynoterapia” oraz Medilab – „Konserwanty w kosmetykach przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej” .

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań aby wiedza zdobyta podczas Konferencji zaowocowała w naszej pracy zawodowej.

W imieniu sekcji pielęgniarek epidemiologicznych z Mazowsza dziękuję wszystkim uczestnikom i sponsorom Konferencji.

przewodnicząca sekcji
Małgorzata Giemza