Kurs Dokształcający – Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego

FluRaport – Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – Tydzień 1
12 lutego 2018
Nowe plakaty nt. grypy.
17 lutego 2018

Znamy terminy kolejnych edycji kursu dokształcającego dla pielęgniarek/położnych łącznikowych

Szanowni Państwo.
Narodowy Instytut Leków w Warszawie w ramach zapobiegania zakażeniom szpitalnym, organizuje kursy z zakresu podstaw pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek/położnych łącznikowych, oddziałowych lub odcinkowych. Organizowane przez Instytut szkolenia kierowane są m.in. do:
Pielęgniarek/położnych zatrudnionych w szpitalnych zespołach łącznikowych wspierających pracę zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych, które nie ukończyły specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;
Pielęgniarek/położnych zatrudnionych w szpitalach lub innych podmiotach leczniczych (m.in. gabinety podstawowej lub indywidualnej opieki zdrowotnej), które w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych zobowiązane są do zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego.
Szczegółowe informacje o szkoleniu i karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach.

UWAGA I!
Zgłoszenie na kurs za pośrednictwem aplikacji SMK i po przesłaniu karty zgłoszenia na kurs.
UWAGA II!
Pracodawca kierując pracownika na kurs może uzyskać nawet 80% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń.

Zespół Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych
Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
tel. 22 851 52 05 (03)

Kursy Łącznikowe »
Karta kursu dokształcającego 2018 »