KURS ODPADY MEDYCZNE – NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWNYCH

VI Zimowa Konferencja 2018
22 stycznia 2018
OBWIESZCZENIE – MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
22 stycznia 2018

Szanowni Państwo.

W LISTOPADZIE 2017 WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE O SZCZEGÓŁOWYM POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI MEDYCZNYMI.

Dlatego jeśli szukacie Państwo odpowiedzi na pytanie:
– czy wytwarzamy wysoce zakaźne odpady medyczne oraz odpady o kodzie 18 01 04?
– jak przygotować placówkę na zmiany związane z magazynowaniem oraz oznakowaniem odpadów medycznych?
– czy można autoklawować medyczne odpady zakaźne wytwarzane w laboratorium diagnostycznym?

zachęcamy do udziału w organizowanym przez Narodowy Instytut Leków kursie kierowanym do osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem nad procedurami związanymi z postępowaniem z odpadami medycznymi.
Organizowane przez Instytut szkolenia kierujemy przede wszystkim do osób zatrudnionych w: podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne (ZOL, hospicjum),
podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (POZ, ambulatoryjna opieka specjalistyczna),
gabinetach indywidualnej lub zbiorowej praktyki zawodowej, inspektorów ochrony środowiska lub inspekcji sanitarnej.

Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Szczegółowe informacje o szkoleniu i karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach.

Zespół Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
tel. 22 851 52 05 (03)

Załączniki:
INFORMACJA OGÓLNA O KURSACH – „Postępowanie z odpadami medycznymi” »
KARTA ZGŁOSZENIIA NA KURS »