Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych