Nasze Zachodniopomorskie spotkania „Mikołajkowe”

Wielkopolskie spotkania pielęgniarek i położnych epidemiologicznych.  
6 grudnia 2009
Spotkanie Szkoleniowe Podkarpackiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych
10 grudnia 2009

Nasze Zachodniopomorskie spotkania „Mikołajkowe”

 

                                                                         

Bożena Prządka
Przewodnicząca
 Zachodniopomorskiego Zespołu PE