Notatka ze spotkania na Konferencji Sekcji Mazowieckiej Pielęgniarek Epidemiologicznych

Informacja.
22 czerwca 2015
Zaproszenie.
13 lipca 2015

W dniach 26- 27 czerwca 2015 roku pod patronatem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dla Województwa Mazowieckiego odbyła się konferencja Sekcji Mazowieckiej Pielęgniarek Epidemiologicznych. W spotkaniu uczestniczyło około 50 pielęgniarek epidemiologicznych z Województwa Mazowieckiego.

Gości  i uczestników powitała Przewodnicząca Sekcji Mazowieckiej Pielęgniarek Epidemiologicznych z siedzibą w Warszawie Małgorzata Giemza. Przedstawiła program Konferencji i zachęciła do wysłuchania ciekawych tematów i aktywnego udziału w dyskusji.

Wykład inauguracyjny „Choroby zakaźne ustawicznym wyzwaniem dla systemów kontroli zakażeń” przedstawiła dr n. med. Beata Ochocka Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Wykład był bardzo inspirujący przedstawiał najnowsze informacje dotyczące chorób zakaźnych atakujących ludzi na całym świecie. Szczególną uwagę poświęciła ostatniej epidemii dotyczącej zakażeniom wirusem gorączki EBOLA (EVD – Ebola Virus Disease). Przedstawiła także informacje dotyczące innych chorób zakaźnych, które wydają się być zapomniane, a jednak nie mogą być lekceważone.

Procedury dotyczące wkłuć centralnych – monitorowanie i epidemiologia zaprezentowała mgr Małgorzata Giemza. Wykład dotyczył znanego w szpitalach tematu, ale był merytoryczny i dostarczył informacji potrzebnych w codziennej pracy pielęgniarki, a także epidemiologicznych danych dotyczących prawidłowego postępowania i redukowania zakażeń związanych z tą procedurą.

Aktualności i kontrowersje w antyseptyce skóry pacjentów skolonizowanych szczepami wielolekoopornymi na podstawie przeglądu wytycznych światowych przedstawiła Marzena Korbecka – Paczkowska.

Prowadzenie punktowego badania epidemiologicznego zgodnie z metodologią ACDC przedstawiła mgr Katarzyna Sołtys –Bolibrzuch. Wykład przybliżył metodę i zachęcił do jej stosowania.

Clostridium difficile- rozwiązania w zwalczaniu zakażeń na oddziałach szpitalnych, to temat cały czas aktualny, wymagający wieloetapowego postępowania, w którym postępowanie zgodnie z procedurami higienicznymi  znacząco przyczynia się do zwalczenia tego problemu.

Nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych- normy europejskie. To temat, który w pracy pielęgniarki epidemiologicznej powinien być cały czas aktualizowany.

Błędy medyczne personelu medycznego budzą zawsze najwięcej kontrowersji. Małgorzata Giemza przedstawiła przykłady takiego postępowania. Był to wykład bardzo wartościowy wskazujący na jakie sytuacje w naszej pracy należy zwracać szczególną uwagę.

Program Czyste Ręce- nowoczesne rozwiązania we wdrażaniu programu WHO, a także warsztaty – program WHO –„Clean Care is Safer Care” – krok po kroku wzbudził duże zainteresowanie wśród osób, które nie wdrożyły jeszcze programu, a także u tych, które są w trakcie lub realizowały przedstawiany program. Ja osobiście zachęcam do wdrożenia programu. Realizowałam go w ciągu 3 miesięcy na 3 oddziałach : chirurgicznym, dziecięcym, intensywnej terapii. Program rozpoczął się od deklaracji udziału w programie wysłanej na Formularzu zgłoszenia do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Następnie przeprowadzona została samoocena sytuacji w całym szpitalu zakresie higieny rąk prowadzona  u nas od 2000 roku i ocena infrastruktury potrzebnej do higieny rak w wybranych oddziałach  z uwzględnieniem: umywalek i baterii kranowych uruchamianych bez kontaktu z dłonią, dozowników do mydła i środka dezynfekcyjnego, podajników do ręcznika, koszy na zużyte ręczniki, a także informacji pokazujących prawidłowa technikę higieny rąk przy każdym punkcie. Po ocenie sytuacji w wybranych oddziałach uzupełniono braki i wprowadzone zostały dodatkowe punkty do dezynfekcji rąk. Następnie przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące procedury higieny rąk wg wytycznych WHO „ 5 MAMENTOW HIGIENY RĄK”. Po szkoleniu wprowadzono w wybranych oddziałach „Podstawowy formularz obserwacyjny” obejmujący min. 20 sytuacji dla każdej dla każdej grupy zawodowej w każdym z trzech wybranych oddziałów.

Wprowadzanie programu wzbudziło wiele kontrowersji i obaw ale także zainteresowania i zwrócenia uwagi na procedurę, która ma tak duże znaczenie w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. W obserwacje zaangażowali się ordynatorzy i lekarze uświadamiając sobie jak często trzeba dezynfekować ręce. Korzyści z Programu są różnorakie, poczynając od tych materialnych pozwalające na uzupełnienie wyposażenia stanowisk do mycia rąk w sposób prawidłowy do świadomości konieczności stosowania higieny rąk i korzyści płynących z takiego zachowania    Tematy poruszane na Konferencji wzbudziły ożywioną dyskusję dotyczącą poszczególnych  tematów. Wykładowcy udzielali wyczerpujących odpowiedzi i zachęcali do dalszych pytań.

Konferencja zakończyła się zebraniem z członkami Sekcji Mazowieckiej Pielęgniarek Epidemiologicznych. Poruszano problemy zawodowe i środowiska pracy, a także rolę pielęgniarki epidemiologicznej w strukturach zakładu pracy.

mgr Elżbieta Czapska
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
dla Województwa Mazowieckiego.