Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Nowe i nawracające choroby zakaźne – zagrożenia, profilaktyka i terapia