OBWIESZCZENIE – MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ