Ocena ryzyka ECDC dotycząca ogniska zakażeń Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy typu KPC na Litwie

Gratulacje dla Prezesa Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej
19 grudnia 2019
Zaproszenie na XXIII Zjazd PSPE
31 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

W dniu 18 grudnia 2019 r. do KPC ds. MPZ wpłynęła ocena ryzyka przygotowana przez ECDC dotycząca ogniska zakażeń Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy typu KPC (KPC-CRE) na Litwie.

W okresie od 1 lutego do 26 listopada 2019 r. na Litwie odnotowano 199 przypadków zakażeń i kolonizacji bakteriami z rodziny Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy typu KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase). Dodatkowo oporność na kolistynę potwierdzono dla 26 (z 52 przebadanych) izolatów. Większość przypadków (n=186) stanowili pacjenci jednego szpitala (szpital 1), a pozostałe przypadki (n=13) odnotowano na terenie 6 innych szpitali i jednej przychodni specjalistycznej. Do tej pory nie przeprowadzono badań molekularnych izolowanych szczepów i nie ustalono, czy te 13 przypadków powiązanych jest z przypadkami w szpitalu 1.

Wśród pałeczek Enterobacterales KPC większość stanowiły izolaty K. pneumoniae (93%). W większości przypadków (n=126, 63,3%) szczepy identyfikowano w wyniku badań przesiewowych, natomiast 73 izolaty (36,7%) uzyskano w wyniku badań diagnostycznych .

Obserwowana liczba przypadków KPC-CRE na Litwie stanowi znaczny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Liczba przypadków CRE w 2017 i w 2018 wynosiła odpowiednio 5 i 12 przypadków.

Pomimo podjęcia wielu działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń, ognisko KPC-CRE na Litwie do tej pory nie zostało opanowane.

ECDC ocenia ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się KPC-CRE wewnątrz szpitala oraz na teren innych szpitali na Litwie jako wysokie. Do tej pory nie odnotowano przypadku zakażenia związanego z tym ogniskiem na terenie innych krajów UE/EOG. Trwa dochodzenie epidemiologiczne i genotypowanie szczepów.