Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Pilny komunikat
2 grudnia 2020
Narodowy program szczepień przeciw COVID – 19
10 grudnia 2020

Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o punktach szczepień